Vilniuje, Fabijoniškių mikrorajone, S. Stanevičiaus g. 68, 1990 m. birželio mėn. 28 d. įkurtas lopšelis-darželis,
o  1998 m. jam suteiktas „Vėrinėlio" vardas. 

Lopšelyje-darželyje „Vėrinėlis" mes gerbiame skirtingas kultūras. Vaikai yra ugdomi trimis kalbomis - lietuvių, rusų ir lenkų, todėl mokytojų užduotis yra labai įdomi, skatinanti domėtis kultūrų įvairove, naujų idėjų generavimu, prasmių ir kultūrinio dialogo. Ugdomoji veikla organizuojama taip, kad būtų pagerbtos visų trijų kultūrų tradicijos, normos ir vertybės.

Mes didžiuojamės, kad pirmiausia auginame Žmogų. Mūsų siekis, kad vaikai taptų šviesiomis asmenybėmis, ateities kūrėjais ir nešėjais, atskleisdami savo individualumą, kūrybiškumą, meninius bei kitus gebėjimus.  

Bendradarbiaudami ir gerbdami vieni kitus, nuosekliai ugdome jaunąją kartą, esame atviri, geranoriški bei tolerantiški.

MISIJA

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atitinkančias vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius; puoselėti individualius vaiko gebėjimus ir poreikius, ugdyti laisvą ir kūrybingą asmenybę bei tęsti ugdymo(si) šeimoje tradicijas, propaguojant pozityvią tėvystę, atsakomybę, bendradarbiavimą, tautinį paveldą, multikultūrines šeimos vertybes.

VIZIJA

Tapti modernia ugdymo institucija, plečiančia vaiko saviraiškos poreikius

FILOSOFIJA

„Kiekviename žmoguje yra vaikas, kuris nori žaisti“ (Friedrich Wilhelm Nietzsche, vokiečių filosofas). Esame dideli savo vizijomis ir idėjomis, gebame labai daug, – nes pirmiausia Mes auginame Žmogų.