Company Logo

Puslapio struktūra


slide 1 slide 2 slide 3

 

Vizija:
Tapti modernia ugdymo institucija, plečiančia vaiko saviraiškos poreikius.

Misija:
Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atitinkančias vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius; puoselėti individualius vaiko gebėjimus ir poreikius, ugdyti laisvą ir kūrybingą asmenybę bei tęsti ugdymo(si) šeimoje tradicijas, propaguojant pozityvią tėvystę, atsakomybę, bendradarbiavimą, tautinį paveldą,  multikultūrines šeimos vertybes.

Filosofija:
„Kiekviename žmoguje yra vaikas, kuris nori žaisti“ (Friedrich Wilhelm Nietzsche, vokiečių filosofas).

Esame dideli savo vizijomis ir idėjomis, gebame labai daug, – nes pirmiausia Mes auginame Žmogų.Vilniuje, Fabijoniškių mikrorajone, S. Stanevičiaus g. 68, 1990 m. birželio mėn. 28 d. įkurtas lopšelis-darželis, o 1998m. jam suteiktas 
Vėrinėlio" vardas. 2015 m. birželio mėn. 28 d. lopšeliui-darželiui „Vėrinėlis“ sukako 25-eri metai. Šis garbingas įstaigai jubiliejus skatina mus, visus  kolektyvo narius, džiaugtis nuveiktais prasmingais darbais. Mūsų bendruomenė yra nedidelė, tačiau mes esame dideli savo darbais, vizijomis ir gražiomis idėjomis, kai kartu kūrėme šiltą,  jaukią aplinką mūsų vaikams.

Lopšelyje-darželyje Vėrinėlis" mes gerbiame skirtingas kultūras. Vaikai yra ugdomi trimis kalbomis - lietuvių, rusų ir lenkų, todėl mokytojų užduotis yra labai įdomi, skatinanti domėtis kultūrų įvairove, naujų idėjų generavimu, prasmių ir kultūrinio dialogo ieškojimu. Ugdomoji veikla organizuojama taip, kad būtų pagerbtos visų trijų kultūrų tradicijos, normos ir vertybės.

Mes didžiuojamės, kad pirmiausia auginame Žmogų. Mūsų siekis, kad vaikai taptų šviesiomis asmenybėmis, ateities kūrėjais ir nešėjais, atskleisdami savo individualumą, kūrybiškumą, meninius bei kitus gebėjimus.  

Bendradarbiaudami ir gerbdami vieni kitus, nuosekliai ugdome jaunąją kartą, esame atviri, geranoriški bei tolerantiški.

 

Darželio bendruomenė

 


Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas 190033848
Adresas S. Stanevičiaus g. 68, Vilnius, LT-07112
Telefonas: +370 5 247 9129, +370 5 243 0130
El.paštas: rastine@verinelis.vilnius.lm.lt, direktore@verinelis.vilnius.lm.lt


Powered by Developed by: Tribeca Template  Valid