Gerbiami Tėveliai,

Informuojame, kad vasaros laikotarpio metu planuojami vykdyti virtuvės patalpų remonto darbai.
Atsižvelgiant į tai 2021 m. liepos 1 – rugpjūčio 15 dienomis ugdytiniams bus tiekiamas atvežtinis maistas.
Maisto tiekėjai: UAB ,,Rojaus obuoliukai“.

Prašome susipažinti su 15 (penkiolikos) darbo dienų valgiaraščiu,
suderintu su Valstybine Maisto ir Veterinarijos Tarnyba >>

Primename, kad vaikų priėmimas į darželį vykdomas iki 9 val.
Vėluojantiems būtina informuoti grupių mokytojas. 

  

Gerbiami Tėveliai, 

Kviečiame susipažinti su Vilniaus lopšelio-darželis ,,Vėrinėlis''
,,Darbo vasaros metu organizavimo tvarkos aprašu'' >>
ir ,,2021 metų vasaros ugdymo veiklos planu"  >> pagal kurį bus organizuojama ugdomoji
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų veikla vasaros laikotarpio metu.

Taip pat primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu
,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:
,,Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams,
kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu
“.

Saugios, turiningos ir nuotaikingos vasaros!