Company Logo

Puslapio struktūra


slide 1 slide 2 slide 3

Paslaugos

 Mieli tėveliai ir visi bendruomenės nariai,

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą "Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo" galite rasti čia >> ;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas ''Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 ,,Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo'' pakeitimo galite peržiūrėti čia >>

Perspektyvinį 15 dienų valgiaraštį galite peržiūrėti čia >>
Valgiaraščiai parengti remianti VMVT patvirtintu sveikatai palankaus technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkiniu.
Maisto produktus tiekia: UAB Sanitex, UAB Pontem.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą "Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo" galite peržiūrėti čia >>

Informaciją apie registracijos į darželius sistemą galite rasti čia >>

Dažniausiai kylančius klausimus ir atsakymus į juos dėl vaikų priėmimo į darželį rasite čia >> 

Taip pat galite susipažinti su ikimokyklinio ugdymo paslaugų sutartimi >> bei priešmokyklinio ugdymo paslaugų sutartimi >>
Su Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis'' mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis susipažinsite paspaudę čia >>

Norėdami užpildyti pranešimą dėl darželio lankymo, pranešimo formą rasite paspaudę čia >>

Vaikų eiles į darželius galite pasitikrinti šiame internetiniame tinklapyje -  http://www.freedata.lt/vietosdarzeliuose/ 

 


Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas 190033848
Adresas S. Stanevičiaus g. 68, Vilnius, LT-07112
Telefonas: +370 5 247 9129, +370 5 243 0130
El.paštas: rastine@verinelis.vilnius.lm.lt, direktore@verinelis.vilnius.lm.lt


Powered by Developed by: Tribeca Template  Valid