NEMOKAMA PASKAITA TĖVAMS,  kurią organizuoja vaikų socialinių ir elgesio problemų prevencijos programų
„Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ vykdytojai 

,,PATYČIOS AR KONFLIKTAS?"

Paskaita vyks 2022 kovo 24, trečiadienį, nuo 1700 iki 1830 val.  Pakaitos trukmė – 2 akademinės valandos.

Adresas: Šv. Ignoto g. 5, kabinetas nr. 260,  Vilnius 

Registracijos formą taip pat galite rasti https://www.vaikolabui.lt/naujienos/