Visą aktualią informaciją apie vaikų iš Ukrainos priėmimą į
Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas galite rasti:

https://ukraina.vilnius.lt/