Prisijungdami prie iniciatyvos Sąmoningumo didinimo mėnuo ,,BE PATYČIŲ"
daug kalbėjomės su vaikais apie emocijas, jų pažinimą ir tinkamus reiškimo būdus. Vykdėme veiklas skatinančias
mandagų, pagarbų elgesį su aplinkiniais. Puoselėjome ir stiprinome vaikų draugystės ryšius.