Smagu, kai įstaigos specialistai dalinasi su mokytojais savo darbine patirtimi. Logopedė kartu su fizinio lavinimo specialiste
vedė seminarą ,,Rytinės mankštos nauda", kuriame buvo pristatomi kalbos lavinimo pratimai, kuriuos sėkmingai,
žaidybine forma galima integruoti vedant kūno kultūros užsiėmimus.