Administracija:

Direktorė Diana Krasauskienė
Direktorės pareigybės aprašymas >>
Direktorės einamųjų metų užduotys >>

Direktorės pavaduotoja ugdymui Emilija Navaitė.

Direktorės pavaduotoja ūkiui Renata Chalkovskaja. 

Pedagoginis personalas:

Vyr. meninio ugdymo pedagogė, fizinio lavinimo specialistė, logopedė metodininkė, psichologė.

4 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės, 14 vyr. ikimokyklinio ugdymo mokytojų,
6 ikimokyklinio ugdymo mokytojos.

Techninis personalas:

Sekretorė, sandėlininkė,12 mokytojų padėjėjų, 3 mokytojų padėjėjos SUP vaikams, IT specialistas, 3 virėjos, valytoja,
pastatų priežiūros darbininkas, kiemsargis, 3 sargai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.