Administracija:

Laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Natalja Mustafajeva (II vadybinė kategorija) 
Direktorės pareigybės aprašymas >>
Direktorės einamųjų metų užduotys >>

Direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Vasilevskaja.

Direktorės pavaduotoja ūkiui Renata Chalkovskaja.

Sandėlininkė, sekretorė, dietistė.

 

Pedagoginis personalas:

Vyr. meninio ugdymo pedagogė, fizinio lavinimo specialistė, 2 logopedės metodininkės, psichologė.

3 auklėtojos metodininkės, 14 vyr. auklėtojų, 7 auklėtojos.  

Techninis personalas:

12 auklėtojų padėjėjų, 3 virėjos, valytoja, skalbėja, pastatų priežiūros darbininkas, kiemsargis.