Administracija:

Direktorė Diana Krasauskienė
Direktorės pareigybės aprašymas >>
Direktorės einamųjų metų užduotys >>

Direktorės pavaduotoja ugdymui Emilija Navaitė.

Direktorės pavaduotoja ūkiui Renata Chalkovskaja. 

Pedagoginis personalas:

Vyr. meninio ugdymo pedagogė, fizinio lavinimo specialistė, logopedė, spec. pedagogė, psichologė.

3 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės, 14 vyr. ikimokyklinio ugdymo mokytojų,
7 ikimokyklinio ugdymo mokytojos.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Techninis personalas:

Sekretorė, sandėlininkė,12 auklėtojų padėjėjų, IT specialistas, 3 virėjos, valytoja,
pastatų priežiūros darbininkas, kiemsargis, 3 sargai.