Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Vėrinėlis'' vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis:


Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu >>

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimu >>

 Vilniaus lopšelio-darželio „Vėrinėlis" vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu >>

 

Vaikai darželyje maitinami 4 kartus per dieną: pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, vakarienė.

Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas sudaro perspektyvinius valgiaraščius 15 dienų,
atsižvelgdamas į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas, atitinkančias higienos normos reikalavimus.
Perspektyviniai valgiaraščiai derinami ir tvirtinami su Vilniaus visuomenės sveikatos centru.
Vilniaus lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis'' dalyvauja ES paramos programose ,,Pienas vaikams'', ,,Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose''. Plačiau: https://www.pienasvaisiai.lt/.

 

Maisto produktus darželiui tiekia:

UAB „SANITEX“.

UAB „HANDESHUS“.