Vaikai į darželį priimami vadovaujantis  ,,Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo
  tvarkos aprašu" >>, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-303. 


Tėvai (globėjai) gavę pranešimą apie skirtą vietą Vilniaus lopšeyje-darželyje ,,Vėrinėlis'' turi per 10 kalendorinių dienų:

1. Elektroniniu būdu pasirašyti dvišalę elektroninę sutartį iki einamųjų metų gegužės 31 d.
Atsilaisvinus vietai jau sudarytose grupėse vaikai gali būti priimti metų eigoje.

2. Pateikti šiuos dokumentus:
 vaiko gimimo liudijimo kopiją,
mokinio sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).

3. Užpildyti:
pranešimą dėl pageidavimo lankyti Vilniaus ,,Vėrinėlio'' lopšelį-darželį >>.

4. Susipažinti ir pasirašyti:
informaciją apie asmens duomenų tvarkymą >>,
atmintinę tėvams.