Company Logo

Puslapio struktūra


slide 1 slide 2 slide 3

 

Siekiant gerinti ugdymo kokybę, bei atsižvelgiant į 2019 metų patirtus sunkumus,
2020 metais išsikeltos šios prioritetinės veiklos sritys:

1. Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas.

2. Švietimo pagalba specialiųjų poreikių vaikams.

3. Edukacinių erdvių kūrimas, metodinių priemonių plėtra.

4. Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, sveiko gyvenimo būdo formavimas. 

2020 metų tikslas: 

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, orientuotas į individualius vaiko ugdymosi poreikius, gebėjimus, interesus, sukuriant palankią ugdymosi turinio įgyvendinimui pritaikytą, struktūruotą aplinką, padedančią skleistis kiekvieno ugdytinio asmenybės galioms.


Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas 190033848
Adresas S. Stanevičiaus g. 68, Vilnius, LT-07112
Telefonas: +370 5 247 9129, +370 5 243 0130
El.paštas: rastine@verinelis.vilnius.lm.lt, direktore@verinelis.vilnius.lm.lt


Powered by Developed by: Tribeca Template  Valid