DARBO UŽMOKESČIO SUVESTINĖ PAGAL IŠMOKŲ KODUS:

2021 metų sausio mėn. >>
2021 metų vasario mėn. >>
2021 metų kovo mėn. >>
2021 metų birželio mėn. >>
2021 metų liepos mėn. >>
2021 metų rugpjūčio mėn. >>
2021 metų rugsėjo mėn. >>
2022 metų vasario mėn. >>
2022 metų liepos mėn. >>